Bu sayfayı yazdır

Resmin Gelişimi

Resim, bazen bir kuşun kanadıyla başlar. Yeşil çimenlerden bir evin mavi penceresindeki yasemin çiçeklerin kök saldığı toprak kokusundan, rüzgarda sallanan perdenin dantel işlemelerindeki lale çiçeklerine kadar uzanır. Bazen de hiç başlamaz. Kağıdın beyazında saklanır. Ne vakit ortaya çıksa, mutluluk gözyaşları anlamına bürünür. Resim özgürlüktür... Özgür olmaktır... Sınırı olmayan düşler kurmaktır. Bir kağıtta var olabilmektir. Haykırabilmektir.

İlk resimleri atalarımız mağara duvarlarına çiziyorlardı. İlk resimlerin hayvanları avlamak için antrenman yapmak niyetiyle atalarımızın mağara duvarlarına çizdiği düşünülüyor. Yani ilk resimlerin sanat dışında bir amaçla atalarımızın çizmiş olması şimdiki resim sanatı düşünülünce oldukça romantik görünüyor. Bütün sanat dallarında olduğu gibi resim de insanlık tarihindeki sosyal olaylardan etkilenmiş ve günümüze kadar var olmuştur. Resim tarihinde bazen gerçekçilik ön plana çıkarken bazen gerçeküstücülük daha ilgi çekici olabilmiştir. Bugün resim sanatına baktığımızda oldukça geniş alanlara yayıldığını, kalem fırça gibi klasik çizim gereçlerinin bile oldukça değiştiğine tanık oluyoruz. Bilgisayarların hayatımıza girmesiyle birçok çizer bu alana yönelmiştir. Özellikle karikatür gibi iç dinamikleri daha belirgin resim türlerinde eser verenler bilgisayarlı çizime yönelmişlerdir. Sanal gereçlerden uzaklaşıp kömür, çivi gibi akla gelmesi zor gereçlerle de çizim yapmayı tercih eden farklı sanatçılar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durum renk algısının günümüzde farklı anlamlar taşıdığı ve bakış açımızın ne kadar derinlemesine geliştiğinin en iyi göstergelerinden biridir. Resim sanatının ilerleyişi ve postmodern tarzların ortaya çıkması karakalem ve yağlı boya gibi türlerin gelişmesini ve klasik tarzlar olarak daha tutkulu hale gelmesine yol açmıştır. Görmek bir yetenektir. Resmi çizen kadar görenin de resme bir katkısı vardır. Bütün ressamlar çizimlerine daha derin algılarla bakılabilmesini ister. Picasso'nun "balık" adlı resmini inceleyen bir adam Picasso'ya dönerek sorar "Bu ne biçim balık böyle" Picasso "O balık değil, resim" diye yanıtlar. Resmi görmek de bir yetenek olmalı...