Bu sayfayı yazdır

Yağlı Boya ve Karakalem Tekniği Üzerine..

 

   Yağlı boya resim ile karakalem resim arasındaki fark malzeme kullanımıdır. Bunun dışında teknik olarak aynıdırlar. Yağlı boya resimde olduğu gibi karakalem resimde de ışık ve gölge mantığı geçerlidir. Çizilecek olan resimde bir ışık ve gölge değeri vardır. Bu değerler çizilmiş olan bir resme bakınca doğru bir şekilde uygulanmışsa, beynimiz bu resmi değerlendirirken betimlemede hatasız olduğu yönünde yorumlar. Aksi takdirde yağlı boya ya da karakalem ile çizilmiş olması fark edilmeksizin; hatalı ışık-gölge uygulamasını beynimiz yorumlarken betimlemede tatmin olmaz. Resimdeki hatanın nerede olduğunu tespit edemese de, tam olarak resmin bittiğini kabul görmez. Nasıl ki hayatı yorumlayan beynimiz, algısını ışık ve gölge ile öngörüyorsa; bu durum resimler için de geçerlidir. 

   Yağlı boya ile yapılan resimlerin ışık değerleri renk geçişleri arasındaki açıklık ve koyuluklarla değerlendiriliyorsa, bu durum karakalem resimlerde siyahın gri tonları kullanılarak uygulanır. Her resim ışığın varlığıdır. Resimdeki gölgeler; biçimlerin konumlarını, yapılarını, şekillerini, kütle ve sahip oldukları hacimlerini açığa çıkaran yayılan ya da yansıyan ışık değerleridir. Farklı yüzeysel gölge yansımaları ışığın geliş yönünü açığa çıkaran şekillerin biçimselliğinden doğan ışığın hareketine bağlı gölgelerdir. 

   Karakalemle yapılan resimlerde gölge uygulaması yağlı boyayla kıyaslandığında biraz daha kolay olduğu görülür. Ancak yağlı boya ve karakalem resimler teknik bakımdan farklı görünse de, konu ışık ve gölge uygulaması olunca sistemsel olarak aynı mantığa sahip oldukları görülür. Karakalem ve yağlı boya resim malzemeleri, en çok tercih edilen resim malzemelerindendir. Karakalem ve yağlı boyanın haricinde birçok resim malzemeleri bulunur. Örneğin soft pastel, yağlı pastel, akrilik boya gibi… 

   Ama genel olarak ressam ve çizerler tercihlerini karakalem ve yağlı boyadan yana kullanırlar. Yağlı boyanın tuval üzerinde uygulama zenginliği, tarz oluşturmada geniş bir yelpazede olanak sağlaması tercih edilmesindeki en büyük etkendir. Ayrıca yağlı boyanın uzun zaman dayanıklı olması ve görsel olarak mükemmel sonuçlar vermesi de ressamları bu malzemeye çeken sebeplerden biri olarak görülür. resme başlarken ilk kullanılan malzeme karakalemdir  diğer farklı malzeme kullanımına geçmeden önce karakalem kullanılması  desen çalışmalarına  ve   ışık  gölge değerlerini kavrayabilme yetisine ulaşabilme olanağı sağlar.